Свобода за животните! Свобода за хората!

Източник: http://bg.altermedia.info/?p=2443

 

Националсоциалистите са имали радикалните възгледи по отношение на правата на животните. Главните принципи от тях са широко приети и днес, но разбира се никой не говори за техния произход, а цялата идея за правата на животните е почти изцяло окупирана от анархистите и други подобни на тях маргинали. И понеже широко разпространена практика е обвиняването на националистическите среди в присвояване на идеи, с тази статия ще покажем, кой за пръв път въвежда и легализира закони в защита на животните и по този начин извисява морално цяла една нация. Това разбира се изключително много противоречи с натрапвания ни от медиите имидж на германските националисти, а показва националсоциализма в една различна светлина. Няма как да не се усмихнем иронично и да погледнем снизходително на противниците си, които под влияние на медийната пропаганда и игнорирането на историческата истина раждат подобни бисери :

 

„Кой, освен анархиста, който отрича всяка форма на дискриминация, може гледайки в очите на страдащото животно да вижда свой малък брат и да го разбере. Кланиците, съоръжения за поощряване на буржоазната култура, не се различават особено от концлагерите, където фашистите отглеждат, а после убиват нашите братя и сестри.”

 

Ето кой :

 

Истината е, че пионерската роля, която има Третият райх в модерното разбиране на защитата на животните е тема табу за днешното движение за защита правата на животните. В действителност, тези много запознати с историята, съвременни активисти не проронват нито дума по въпроса, просто защото истината не им е удобна, като по този начин за пореден път показват кои са истинските фашисти. Например, в книгата на Питър Сингър Animal Liberation от 1975 г., не е спомената нито дума по въпроса. В доста изчерпателната част, в която се разглежда историята на движението изцяло се изпуска периода от 1880 до 1945 г. Понеже е очевадно, че г-н Сингър е бил чудесно запознат с темата, ни е трудно да повярваме, че този пропуск се дължи на неволен инцидент. Самият Питърс пише за нацистките експерименти с хора, като ги сравнява със съвременната вивисекция и поставя будистките принципи за защита на животните като техен антипод. Това може би изглежда напълно логично за голяма част от хората, но всъщност е една пълна безсмислица, за всеки човек, който поне повърхностно е запознат с темата, защото точно тези будистки принципи са изразявали отношението на националсоциалистите към варварското отношение към животните в християнската религия, която те считали за клон на юдаизма. Въпреки това самият Сингър не веднъж е бил обвиняван от противниците си в националсоциализъм, заради идеите си за евтаназия на новородени с неизлечими увреждания.

 

Други хора пък, не просто премълчават неудобната за тях истина, а прибягват до отрицание и чисти измислици, за да избягат от тази неудобна тема. За тях е удобно да отрекат вегетарианството на Хитлер, като разкажат как „веднъж Хитлер бил ял печен гълъб”. Подобни лъжи можем да открием в много различни анархистки и вегетариански страници в интернет. Никой обаче не може да изтрие тази част от историята и е добре, хората които се интересуват и подкрепят тези движения да помислят и сами да открият приликите между тяхното мислене и националсоциалистическия морал.

 

Най-строгите закони в защита на животните са били в Третия райх

 

В края на 19-ти век, убийствата на животни при юдейските ритуали и вивисекцията били главните теми, които се свързвали със защитата на животните в Германия. Те продължили да вълнуват и следващите поколения германци по времето на националсоциализма. Според Boria Sax, националсоциалистическите възгледи за правата на животните отхвърляли антропоцентричната перспектива – животните не били защитавани заради интересите на хората, а заради техните собствени интереси. През 1927 г., представител на националсоциалистите призовал Райхстага към действия срещу насилието над животните и кашер касапството. През 1932 г., NSDAP предложили забрана на вивисекцията. В началото на 1933 г., представители на NSDAP в пруския парламент свикали събрание, където обсъдили въвеждането на тази забрана. На 21-ви април, 1933 г., почти веднага след като националсоциалистите дошли на власт, парламентът започнал да изготвя закони, които да ограничават убийствата на животни. На 24-ти април, със заповед на пруския министър на вътрешните работи бил издаден закон отнасящ се до убийството на студенокръвни същества.

 

На 28-ми Август, 1933, милиони германци се били събрали пред радиоприемниците си. Хората вече били свикнали с похватите на новите народни избранници през последните 6 месеца, откакто националсоциалистите дошли на власт. Те знаели, че лидерите им говорят това, което мислят. Райхскомисарят на пруското външно министерство Херман Гьоринг държал важна реч. Основната била само една : забраната на вивисекцията, която той бил предложил две седмици по-рано.


 

Лабораторните животни поздравяват Гьоринг заради

прокарването на закона за забрана на вивисекцията.

 

Ето какво пише вестника на Националсоциалистическата германска работническа партия (NSDAP) по този въпрос :

 

„Райхскомисарят Гьоринг излезе със становище, че от 16 август 1933 г., забранява лабораторните опити с всякакви видове животни в Прусия. Той съобщи, че се въвежда закон, според който вивисекцията ще се наказва с висока строгост и докато законът бъде официално приет, човек който въпреки забраната си позволи да участва в или извършва вивисекция върху какъвто и да е животински вид ще бъде депортиран в концентрационен лагер.

 

Сред всички цивилизовани нации, Германия е първата, която слага край на културния срам от вивисекцията! Нашата нова Германия не само освобождава хората от проклятието на материализма, садизма и културния болшевизъм, но и дава права на жестоко мачканите, измъчвани и досега напълно беззащитни животни. Приятелите на животните от всички страни ще приветстват действията на националсоциалистическото управление на Нова Германия!

 

Действията на райхканцлера Адолф Хитлер и райхскомисаря Гьоринг в защита на животните трябва да покажат правилния път на водачите на всички цивилизовани нации по света! Чрез това дело Нова Германия ще си спечели безброй нови горди приятели от всички нации. Милиони приятели на животните и анти-вивисекционисти от всички цивилизовани нации от дъното на душата си благодарят на тези двама лидери за примера който дадоха на човечеството!

 

Буда, Великият любящ дух от Изтока, казва „Тези които са добри с животните, ще пазят портите на рая!”. Нека тази благословия изпълва лидерите на Нова Германия края на жизнения им път, защото те направиха нещо велико за животните. Нека благославящата ръка на вярата, пази тези носители на Новия дух, докато изпълнят поставената им от боговете земна мисия!”

 

R.O.Schmidt

Die Weisse Fahne 14 (1933) : 710-711.

 

Гьоринг също така забранил търговския лов на животни чрез капани, въвел редица забрани при ловуването и въвел контрол над подковаването на конете. Той също така въвел и ограничения при лова на раци и омари. За съжаление на Гьоринг пълната забрана на вивисекцията била отменена няколко седмици по-късно, но все пак били въведени строги правила при които да се извършва.

 

На 24-ти номеври, 1933 г. влязъл в сила Законът за защита на животните в Райха (Tierschutzgesetz), който е първият закон в световен мащаб, който защитава правата на животните такива каквито са (um ihrer selbst wille), без да се вземат в предвид нуждите и желанията на хората. Законът също така е първия, който премахва разликата между домашните и дивите животни. Той засяга „Всички живи същества, които се отнасят към животинския свят. Няма никаква разлика между домашните и дивите животни, високо и ниско оценените животни или полезните и безполезните животни за хората.” Смисълът на тези думи е запазен в съвременните закони за защита на животните, които голяма част се базират на тези принципи.

 

На 23-ти февруари, 1934 г., бил издаден декрет от Пруското министерство на търговията, който включил изучаването на законите за защита на животните в началните, средните и висшите училища. На 3-ти юли 1934 г., бил издаден Das Reichsjagdgesetz (Закон за лов в Райха), който ограничил лова. На 1 юли 1935 г., бик приет друг закон Reichsnaturschutzgesetz (Закон за опазване на природата в Райха).Интересен факт е, че националсоциалистическа Германия е първата страна забранила лова и защитавала вълците.

 

През 1934 г. в Берлин, Германия се е състояла международна конференция засягаща защитата на животните. На 27-ти март, 1936, бил задействан закон в защита на живите риби и други студенокръвни животни. На 18-ти март, същата година бил приет закон в защита на горските масиви и защита на дивите животни. . На 9-ти септември, 1937 г., Министерството на Вътрешни работи издало декрет, който представлявал специфично ръководство за условията при транспортирането на животни. През 1938 г., концепцията за защита на животните била приета и започнала да се изучава във всички обществени училища и университети в Германия.

 

Впечатляващ е и факта, че огромна част от членовете на NSDAP са били вегетарианци. Химлер и Хитлер били също така и крайни защитници на природата. Химлер мразел лова. Много èçâåñòía е неговата реплика към неговият финландско-естонски лекар „Г-н Керстен, как може да изпитвате наслада от стрелбата по беззащитни същества? Същества, които живеят невинно в гората, които не подозират съдбата си и не могат да се защитят? Това е истинско убийство. Природата е изключително прекрасна и уникална и всяко живо същество има право на живот. Както изглежда, той също така използвал и концепцията за „правата на животните” за пръв път в нейния модерен вид в серия публикации през 1934г.

 

Националсоциалистическите идеи в защита на животните се базират на продължителна във времето идеологическа традиция. Мисленето на германците, в духът на национализма, вече било изградило връзката между хората от една страна и природата и животните от друга, още по времето на романтизма през 19 в. Известният композитор Рихард Вагнер обяснява вегетарианството и противопоставянето на тестовете с животни като защитна реакция срещу юдаизма. Според него яденето на месо и насилието над животни произлизат от юдаизма и чрез популяризирането им той разрушил чистата духовно и морално германска нация. Вагнер казва, че опитите над живони са пряко свързани с еврейската традиция за обезкръвяване на месо (Shechita). Неговите идеи са били доразвити от националсоциалистите и дори преследването на юдеите в Райха било обяснявано със защитата на животните : „Евреите измъчват животните, затова ние ги нападаме. Наша морална отговорност е да защитим беззащитните същества.

 

Това се потвърджава и от думите на известният националсоциалист Граф Е. Ревентков, който в статията си „Защита и права на животните” пише :

 

„Германският националсоциализъм показа на германците, значението на индивидуалното отношение на хората към животните. Повечето германци са израстнали с нагласата, че животните са създадени от Бог, за да служат и да бъдат използвани от хората. Църквата взаимства тази идея от еврейската традиция. „

 

 

Националистическите идеи и идеите за защита правата на животните в наши дни

 

Повечето от националсоциалистическите закони за защита на животните били премахнати след разпадането на третия Райх. Вълците били избити почти изцяло, а обявените за защитени местности започнали да се обработват. Но подкрепата от хората с крайно-десни убеждения не е престанала и до днес. В Англия различни националистически, фашистки и националсоциалистически групи се обявяват в подкрепа на правата на животните. Един от водачите на популярната в Обединеното кралство „Зелена партия” отбелязва „Въпреки омразата си към другите раси,  националсоциалистите се доказаха като хора, обичащи животните”. Група от английски фашисти, заедно с техни съратници от Италия основават организация за защита на животните с името „Зелена вълна”(Greenwave). Нейните цели включват :

 

Пълна забрана на експериментите с животни. Пълна забрана на използването на животни за каквито и да е развлекателни цели. Тотална забрана за КАКВОТО и да е ловуване или убиване на животни.

 

В четвъртото си издание английското списание за защита правата на животните „Arkangel” публикува 5 писма от членове на тази група и други хора с крайно-десни убеждения, които защитават правото на хората от този политически спектър да участват в групи и участват в преки акции за освобождаване на животни. Нещо повече. Малко известен факт е, че германската партия “Зелените”, която е пионер по отношение на политическото представяне на екологичната идея, е основана в началото от националисти и бивши националсоциалисти, които са и екологично настроени. Това плаши германската държава, която инфилтрира партията с болшевишки настроени елементи, които я саботират и отнемат контрола й от създателите й, за да създадат това, което в момента е “Зелените” в Германия.

 

В заключение може да отбележим, че в бъдеще ще е хубаво разните самозвани еколози и защитници на правата на животните да помислят първо за това, къде са корените на идеята им, а не да говорят наизуст. Защитата на животните и защитата на природата са тясно свързани със защитата на родината! Така е било и така ще бъде!

 

 

Назад