Отговорността за гордост и чест

Източник: http://straight-edge-bulgaria.blogspot.com/2012/02/blog-post_1735.html

 

 

Погледни се в огледалото... Виждаш ли този бял мъж? Той достоен ли е за продължението на някакъв род? Горд ли е от своя живот? Запитвал ли се е какво е направил за доброто на нацията си? Запитвал ли се е дали е готов до смърт да се бори за своите идеали?

 

За съжаление не на всичко може да се отговори с „Да”. И следователно трябва да се замислим защо е така?

 

Нека си зададем един обикновен въпрос: „Как трябва да изглежда достойния бял човек?”. Нека да започнем от националсоциалистическата доктрина за това, което е най-болезнено в редицата на белите войници. Става въпрос за самостоятелното развитие. Това е първото нещо, към което трябва да се стреми всеки бял човек. За да се изгради страната, трябва да се строи физически, духовно и интелектуално! Трябва да се стремим към съвършенство. А какво виждаме ние в лицето на съвременните „патриоти”? Липса на морал, образование и голяма алкохолна жажда... Такова ли трябва да е бъдещето на бялата раса?

 

Друг главен проблем е, че в редиците има хора, които са ненадеждни. Те са физически слаби и нямат развити морални елементи. Те себе си не могат да защитят, а какво остава за приятелите им? В редиците на „доблестните” мъже започна да се появява страх за кожата им. А това не е отдаване на някаква идея. Един друг проблем сред белите воини е липсата на дисциплина и организация. Те не знаят как да се подреждат на мероприятия и нямат инстинкт за организация. Освен това тези млади хора не познават историята на своя народ.

 

Те са необразовани и недостойни представители на младото поколение. И знаете ли защо? Защото няма достойни учители! Цялата тази необразованост беше постигната от „образователните институции” и средствата за масово осведомяване. Сега всички ние заедно трябва да образоваме младите патриоти – трябва да им дадем качествено образование, а не червено такова.

 

Трябва да ги подхранват силни, здрави, красиви хора с високи интелектуални и морални принципи и високо ниво на готовност за борба.

 

Всеки от тези проблеми по-горе доведе до слабо развита система на съпротивление, която продължава да се срива. И неговото решаване е възможно само, ако процентът на образованите идеологически младежи се увеличава.

 

Назад