Латвия изчислява загубите нанесени от комунистите

Източник: http://bg.altermedia.info/?p=7130

 

Според латвийска правителствена комисия, загубите нанесени на Латвия, докато тя е била член на СССР, превишават 200 милиарда долара.
В доклада на комисията е казано, че основна цел на нейната работа е определянето на методологията и изчисляването на БВП на Латвия в такъв случай, ако тя никога не е била член на Съветския Съюз. При отчитането на потенциалния ръст на БВП се имало предвид икономиките на Финландия, Австрия, Дания и САЩ.

 

Брутния продукт на Латвия в тези години е съставял 248 милиарда долара. Ако Латвия е останала независима и се развивала със същите темпове, с каквито се развивала Финландия, БВП е могъл да нарасне с още 246 милиарда долара.
Авторите на доклада отбелязват също, че съветския режим на територията на страната води до демографски, социални, икономически и морално-психически последствия.

 

Комисията се занимава и със загубите, които са нанесени на околната среда от червената армия. За нуждите на армията са били добивани полезни изкопаеми – два милиона кубически метра пясък и 31 138 120 кубически метра доломит, които по минимални цени струват около 318 милиона долара. Като цяло по време на съветската окупация, щетите нанесени на екологията на републиката са с обща сума 700 милиона долара.

 

Оценени са също загубите на държавата, свързани с обезпечаването на социалните гаранции на тези жители, които са пострадали от политически репресии или са приели участие в ликвидирането на последствията от аварията в Чернобил. Изяснило се, че от социални гаранции Латвия е загубил 280 милиона долара.

 

 

Назад