Последният Кръстоносен  Поход

 

Пишейки тези редове Аз бих отново да върна Вашето съзнание и чувства в периода когато стотици хиляди идеалистично настроени младежи разкриха силата на своя Дух в тъй бурните времена на натрапената от еврейската олигархия Втора Световна Война. Това мое писание представлява не само поредния неръкотворен паметник в почет и преклонение пред Великата Европейска Доброволческа Армия Waffen SS, но и същевременно един позив към днешната младеж, чиято заблудена душа за огромна жалост витае из илюзорните дегенератщини на съвременната юдо-система. Паралела между тогавашната просветена младеж и днешните създания определящи се за младежи е от голяма степен необходим за да може да изпъкне онзи фрапиращ контраст, който би бил в състояние да пробуди духовните сили на нашите материализирани братя. Водейки се от схващането и чувството за народната общност, която е олицетворение на нашия цялостен организъм, Ние просветените Националсоциалисти не можем и не трябва да се отнасяме с пренебрежение към нашите кръвни братя, макар и повечето от тях да са станали жертва на Мамона. Борейки се за освобождението на техните души и самосъзнание от оковите на еврейската отрова, Ние по този начин продължаваме и повелята на нашите Арийски герои от Waffen-SS. Защото както вече ни е известно, ако не се ръководим посредством универсалистично-органическото мислене и действуване(което включва нашите събратя като неизменна частица от цялото), ние не бихме могли да мобилизираме достатъчен човешки материал който в последствие би отдал цялата си духовна енергия в полза на ОбщоАрийското възродително дело.

Трябва да имаме превид и факта, че в днешно време хората биват квалифицирани в 3 категории :

Първата е тази на непросветените, която в процентно отношение е най-голяма. Хората спадащи към тази категория си нямат и най-малка представа за действителната същина на Фашизма и Националсоциализма, нито за нашите велики творчески личности, герои и техните безсмъртни постижения.

Втората категория хора, според моя личен опит и наблюдение, представлява една неголяма част от хора, които все пак са чели, знаят, и са способни да правят разлика между истинското и изфабрикуваното, но все пак поддържат един неотклоним обективизъм. Тук именно искам да отбележа извънредно вредното влияние което оказва този обективизъм. Той служи като пречка на народностните инстинкти за самосъхранение и извисяване.

Третата група от хора е в най-малко процентно съотношение. Ние с Вас, Другари, имаме честта да принадлежим към тази най-малка група на просветените идеалисти. Ние се разграничаваме с нашия субективизъм. Възприели основните постулати и закони на Националсоциализма, Ние не само го подкрепяме, но и продължаваме делото му духовен аспект.

Сега вече желая да насоча погледа Ви към нашите идоли героите от Waffen-SS. Подробностите около създаването, различните дивизии, националности и битки Вие добре ги знаете. Затова Аз тук ще се спра не толкова на техническо-историческия аспект, колкото на духовно-религиозния.

Дълбоко прочувствали и осъзнали идеалите и стремежите на Арийските народи населяващи Европа, младите доброволци последваха посоката на своето сърце и кръв за да допринесат в славната битка за защитата на Западната култура и цивилизация. Те прекрасно знаеха и усещаха в името на какви върховни ценности се борят, а именно за свободата на Великия ни Европейски Континент. Стотиците хиляди идеалисти осъзнаваха същевременно, че те представляват една частица от цялостния организъм и неговата изпълнена с битки славна история. Като такава жизнена частица именно, рицарите от SS се чувствуваха длъжни да изпълнят своя естествен дълг спрямо народ и раса. Waffen-SS отлично разбираха, че само чрез борбата и свързаната с нея саможертва техните народи ще имат в последствие възможността да положат поредния камък в строителството на отдавна започнатата цивилизация. А защитната война срещу агресивния еврейски болшевизъм както за тях - младежите, така и за всички означаваше предпоставката за по-нататашното културно развитие.

Точно както в началото на първото хилядолетие германските племена, съюзени в името на един общ идеал успяха да отблъснат азиатските орди от Изток, по същия начин и в славния период 1941-1945 Европейските народи се обединиха под свещеното знаме на Свастиката и се надигнаха като един срещу наближаващата опасност. Тук Аз желая да отбележа и факта, че паралелно с увеличаващата се доброволческа армия на фронта, се увеличаваше и доброволческата армия от работници в тила. От 22.06.1941 г. нататък, множество обикновени жени, мъже и старци от редица европейски държави, водени от всеобщия инстинкт за самосъхранение, доброволно отиваха в Германия за да допринесат, посредством своя труд, за всеобщата кауза.

Но докато в предишния си паралел аз оприличих Кръстоносния Поход срещу болшевизма с този от началото на първото хилядолетие, аз направих това сравнение на чисто идеалистическа основа, без да включвам расовият аспект. А именно този расов аспект е фундамента на Последния Кръстоносен Поход. Защото ако в предишните векове кръстоносните походи са представлявали съвкупност от Германски племена с чисто Германска кръв, то в свещения за нас поход срещу източния болшевизъм ние наблюдаваме идейното обединение и на негерманските народи. Именно в това се състои същността на този Феномен в историята на Европа. Никога преди това не е имало единен фронт съставен от 30 различни националности! Никога преди това не е имало всеобща програма за създаването на специални културни институции имащи за цел не само поддържането и развитието на културните традиции на отделните нации, но и културния обмен между тях. Защото именно в това се състоеше дълбоката същност и задачата на Waffen-SS - в поощряването развитието на културните и морални ценности на различните Европейски народи. Ръководени от идеята да запазят тези си свои ценности, народите дадоха най-добрите си синове! Това беше Waffen-SS - елита на Европа, нейните най-самопожертвователни и умни мъже! Те всички знаеха че са призвани да реализират една Велика Мисия дадена им както от Провидението, така и от Историята! На доброволни начала Те разгърнаха душите си в полза на бъдещите поколения. Рицарите от SS представляваха и винаги ще представляват пълната противоположност на наемните роботи-убийци които съставляваха англо-американо-съветската армия. Защото на всеки пилот, да речем от Британската флота, му се е плащало между 20 и 30 хиляди паунда на полет. При това варварите от английската флота съвсем не сеяха благодат и и свобода с техните полети те сееха само смърт на невинни граждани и унищожаваха културно-архитектурните ни забележителности. Трябва да се отбележи и че враговете на независимостта на Европа, които непрекъснато правеха планове за нашето поробване и унищожение, имаха възможността да вършат тези си мръсотии само поради факта, че Европейската Армия задържаше напиращите азиатски орди от изток. Защото ако Райха не беше започнал похода в защита на Европа през Юни 1941-ва, то и Англия заедно с Европа щеше да бъде потопена в комунистическото море от кръв!

Днешните така наречени историци и политолози не спират да пишат и говорят пълни фабрикации и нелепи глупости без да си дават сметка, обаче, че тяхното жалко съществувание се дължи именно на този защитен поход срещу изтока. Е, но нали такива жалки подобия на хора като тези драскачи ще напуснат този свят така както го напускат и буболечките без никой да усети и познае. Но грандиозният и безпрецедентен подвиг на героите от Waffen-SS е вечен ! Този огромен подвиг не може нито теоретически, нито практически да бъде опетнен или заличен. Героизмът на идеалистите от Европейската Доброволческа Армия стои като скала пред всевишната космическа сила и Провидението!

В заключение на това мое писание аз бих искал за пореден път да дам кураж и надежда на Вас, мои Националсоциалистически Другари, и на всички други здравомислещи Арийски братя. Поощрявам Ви в кураж и готовност за борба в името на продължението на светлия завет! Никога не губете Вяра, Надежда и Фанатизъм ! В тежки времена и моменти си спомняйте за героичния подвиг на няколкостотинте френски доброволци от Великата Division Charlemagne които макар и без повече сили, храна и вода, заприличали на скелети от недохранване не отстъпиха нито сантиметър назад в защитата на Берлин от настъпващите съветски орди. Тези истински европейци, рамо до рамо с остатъците от другите SS дивизии, се биха до последен куршум, до последна капка кръв! Waffen-SS, бидейки Триумфа на Европейската Воля за свобода, ще се извисява вечно над материалистическия свят, представлявайки свещения лъч на Духа !

 

Heil Hitler !

 

Назад