Движението против тютюнопушенето - поглед към националсоциалистическа Германия

 Източник: http://bg.altermedia.info/?p=5576

 

С този текст ще се опитаме да разясним на всички кампанията против тютюнопушенето на националсоциалистическото правителство от самото начало през 1933-та година. В днешни дни на националсоциализма всяка истина и позитивна черта бива отричана и тази идеология бива целенасочено покривана с лъжи. Ако погледнем отвъд пропагандните твърдения на победителите във Втората световна война обаче, ще видим една съвсем различна държава, която е дала пример за много други след нея и която вероятно е не само най-оспорваната в световната история, но и тази, която един ден ще даде пример за държавата на бъдещето.

 

Веднъж вече без проблем доказахме, че националсоциалистите са тези, които са въвели първият в света закон за защита на животните, който е имал за цел да спре експлоатирането на животни за тежка работа, както и да прекрати извършването на действия, които причиняват болка на животните. Това е неоспоримо, даже и от най-върлите врагове на тази идеология. Освен това националсоциалистите са били и пионери в областта на защитата на околната среда. Първият по рода си закон за защита на редките животински видове от 1935-та и последвалият го от 1936-та “Закон против замърсяването на природата”, с който се криминализирало всяко едно действие, което нарушавало екологичния баланс. Науката за запазване на природата изживява истински ренесанс по това време и дори след 1945-та година десетки водещи германски експерти по екология взимат участие по цял свят в редица проекти по опазване на флората и фауната. Светът оценява знанието на германците в тази област, въпреки изходът на войната и пропагандата на Съюзниците.  Äîáðå би било да се спомене и разделното събиране на отпадъци, което изобщо не води началото си в 90-те години на миналия век, а още през средата на 30-те години, когато влиза в употреба в Германия. Във всички указания по онова време (като лексикона Мериш) от 1938-ма е изрично споменато: “Разделяйте отпадъците от самот начало, като за целта използвате различни съдове за съхранението им”.

 

Още нещо, с което и стигаме до основната тема на нашият текст, не днешните европейски политици и икономисти, които през 2003/2004-та белязаха всички кутии на тютюнови продукти с предупредителни знаци са били пионери в тази област. Още на 20-ти юли 1940-та година Адолф Хитлер дава нареждане, с което задължава всички компании да поставят предупредителни надписи на тютюневите изделия, които произвеждат. Това е резултат от една дълга кампания на националсоциалистите, с която те разясняват на населението вредите от пушенето, както и страничните ефекти от пасивното пушене. Първи германските лекари през 1939-та откриват връзката между пушенето и ракът на белите дробове. Те са били и първите, които заедно с Адолф Хитлер въвеждат изобщо термина “пасивен пуша÷”, който се появява точно по онова време. Още през 1938-ма военновъздушните сили на Германия и пощенските служби забраняват пушенето на работните си места. През 1939-та примерът им бива последван от повечето работни места, като специално внимание се е обръщало на болниците, партийните централи и обществените учреждения. На всички униформени служители е било изрично забранено да пушат на публични места, çàùîòî  е била ясно осъзнавана тяхната роля като пример за обществото.

 

През 1944-та следва и забрана за пушенето във всички транспортни средства, с цел защита на пасажерите от вредите на пасивното пушене. На бременните жени е било забранено да пушат, а като цяло на жените са се продавали цигари чак след 25-тата годишнина. Забранена бива и продажбата на тютюневи изделия в кръчми и ресторанти. На войниците не е била издадена такава строга забрана, но просто са били редуцирани количествата получавани цигари, като кутиите отново са били маркирани с предупредителни надписи.

 

Адолф Хитлер

 

Известни са няколко цитата от Адолф Хитлер, които нагледно доказват неговото отрицание спрямо тютюна, алкохола, месото и различни пороци. Той например казва: “Тютюнът е отмъщението на червенокожите спрямо белите за това, че те са им показали алкохола”. Това изказване може да се разглежда и съвсем иронично, но показва едно ясно отрицание. Освен това е известен цитат от Хитлер, който той обичал да казва често на маса: “Националсоциализмът в Германия никога нямаше да победи, ако не бях отказал тютюнопушенето”. Известно е, че Хитлер е забранявал на всички да пушат в негово присъствие. След 30-тата си годишнина Хитлер никога отново не консумира нито алкохол, нито тютюн, както и започва да се храни вегетариански. Всичко това показва с каква насмешка трябва да бъдат посрещани пропагандните лъжи и упреци на тези, които твърдят, че Хитлер и други от националсоциалистическото ръководство са взимали дори наркотици.

 

По този начин мерките за здравето на народа по време на националсоциализма не са били просто благопожелание или както преди 1933 (и днес) куха пропаганда, а са били прилагани на практика, въпреки че се е очаквала голяма съпротива срещу това. При това тези мерки не са били просто безмислени контролни механизми, като тези, които днес ни представят либералите, а едни смислени и добре преценени защитни механизми за предпазване на народа от редица болести, които днес са се превърнали в чума за обществото ни.

 

За финал представяме един цитат от Адолф Хитлер относно консумацията на алкохол:

 

,,Не бива да се залъгваме, че народът, който успее изцяло да изкорени тази отрова от тялото си, няма да бъде изправен пред редица странични проявления и пречки, но това действие само по себе си няма само да бъде от голяма полза за бъдещото човечество, но и ще оправдае за същия този народ правото да властва над другия свят, който не е бил готов на същата крачка. “

 

 

Назад