66 Въпроса и отговора за Холокоста

 

 

1. Има ли доказателство, че през Втората световна война са били избити 6-милиона евреи?

Няма такова доказателство. Всичко, което се използва за доказателство са следвоенни свидетелски показания на отделни “оцелели”. Тези свидетелства са много противоречиви и много малко от тези свидетели твърдят, че са присъствали на ”обгазяване”. В действителност няма никакви исторически сведения от този период или сериозни доказателства; не са открити купчини пепел, крематориуми пригодни за ликвидиране на милиони трупове или абажури от човешка кожа;няма никакви правдоподобни демографски статистики.

 

2. Какви доказателства съществуват, че 6 милиона евреи не са били избити?

Обширните юридически, демографски, аналитични и сравнителни данни доказват невъзможността за подобен брой жертви. Постоянно повтаряното число “6 милиона”е своеволно преувеличение.

 

3. Наистина ли Симон Визентал е заявил, че “на германска земя не са съществували лагери за унищожение”?

Да. Известният “ловец на нацисти” е написал това в “Stars and Stripes”(вестник на американската армия) от 24. 01. 1993. Той също така твърди, че унищожаване с газ на евреи се е състояло само в Полша.

 

4. След като Дахау се намира в Германия и дори Визентал твърди, че това не е бил лагер за унищожение, защо много американски ветерани смятат, че това е бил лагер за унищожение?

След като съюзниците превзели Дахау, много американски войници били пуснати в лагера и им били показани сгради, за които се твърдяло, че са “газови камери”. Медиите продължили погрешно да твърдят, че Дахау е бил лагер за обгазяване.

 

5. Има ли доказателства, че в Аушвиц са били използвани газови камери за избиване на хора?

Не. След като Аушвиц бил превзет от съветските войски бил напълно променен, като едно помещение било преустроено, за да изглежда като огромна”газова камера”. След като американският специалист по конструиране и изграждане на газови камери, Фред Лойхтер, изследвал тези и други предполагаеми средства за обгазяване в Аушвиц, той заявил, че е абсурдно да се твърди, че тези съоръжения са били или биха могли да бъдат използвани за екзекуции.

 

6. Ако Аушвиц не е бил “лагер за унищожение”, тогава какво е било неговото предназначение?

Това е бил център за интерниране и част от огромен производствен комплекс. Там е било произвеждано синтетично гориво и обитателите му са били използвани като работна ръка.

 

7. Кой е създал първите концентрационни лагери?

По време на Англо-бурската война(1899-1902) англичаните създали първите концентрационни лагери в Южна Африка, за да задържат в тях африкански жени и деца. Приблизително 30 000 души са загинали при ужасните условия в тези лагери.

 

8. По какво са се различавали германските концентрационни лагери от американските лагери, където са били интернирани американски граждани от японски произход през Втората световна война?

Единствената съществена разлика е в това, че в германските лагери са били интернирани лица представляващи действителна опасност за германската военна сигурност, докато администрацията на Рузвелт е интернирала само по расов признак.

 

9. Защо германското правителство е интернирало евреите в лагери?

Евреите са били считани за директна заплаха за националната сигурност. (неопровержимо е, че евреите са участвали в комунистическата подривна дейност). Все пак всички заподозрени в дейност против националната сигурност-не само евреите-са били интернирани.

 

10. Какви враждебни действия е предприело световното еврейство спрямо Германия още през 1933г.?

През март 1933, международните еврейски организации обявили международен бойкот на германски стоки.

 

11. Вярно ли е, че световното еврейство е обявило война на Германия?

Да. Вестници по целия свят информирали за това. Заглавие на първа страница на “London Daily Express”(от 24.03.1933г. ) например гласяло “Юдея обявява война на Германия. ”.

 

12. Това случило ли се е преди началото на историята с “лагерите на смъртта”?

Това се е случило години преди възникването на тази история през 1941-1942 г.

 

13. Коя държава първа е приложила масови бомбардировки над цивилно население?

Великобритания - на 11. 05. 1940 г.

 

14. Колко газови камери за ликвидиране на хора е имало в Аушвиц?

Нито една.      

 

15. Колко евреи е имало в териториите попаднали под германски контрол през войната?

По-малко от 6 милиона.

 

16.След като евреите не са били унищожени, какво се е случило с тях?

След края на войната милиони евреи са живели в Европа. Стотици хиляди(вероятно около милион и половина) са загинали в следствие на войната. Много други са емигрирали в Палестина, в САЩ и в други страни. Много евреи са напуснали Европа още преди войната.

 

17. Колко евреи са избягали или са били евакуирани на изток в Съветския съюз?

Повече от 2 милиона евреи са били евакуирани или са избягали в периода 1941-1942. Тези евреи никога не са попаднали под германски контрол.

 

18. Колко евреи са напуснали Европа преди войната, включително тези извън германски контрол по това време?

Около 1 милион (без тези евакуирани в СССР).

 

19. След като Аушвиц не е бил лагер за унищожение, защо неговият комендант Рудолф Хьос е твърдял, че това е бил такъв лагер?

Той е бил измъчван от британската военна полиция, по-късно един от водилите разпита признава за това.

 

20. Има ли сведения американски, британски или съветски военни да са измъчвали германски затворници, за да получат “признания” за нюрнбергския процес?

Да. Мъченията над затворници са били широко използвани за получаване на фалшиви “доказателства” за позорния нюрнбергски процес и за други следвоенни процеси.

 

21. Каква изгода имат евреите днес от историята с Холокоста?

Това предпазва евреите от всякакви критики. Като един вид нова религия тази история осигурява емоционална връзка между евреите и техните водачи. Това е мощно средство в еврейските финансови кампании и се използва за оправдаване на американската помощ за Израел.

 

22. По-какъв начин това облагодетелства държавата Израел?

Това оправдава милиардите долари, които Германия е платила като репарации на Израел и на много отделни “оцелели”от лагерите. Това е нужно на ционистките-израелски лобисти, за да диктуват про-израелска американска политика в Близкия изток и за да принуждават американския данъкоплатец да предоставя на Израел помощи, възлизащи на милиарди долари на година.

 

23. Как историята с Холокоста се използва от някои духовници?

С тази история те се опитват да потвърдят представата от Стария завет за евреите като свещен и вечно преследван “избран народ”.

 

24. По какъв начин тази история е била от полза за комунистите?

Това е отвличало вниманието от зверствата на Съветския съюз преди, по време и след Втората световна война.

 

25. А как това е подпомогнало Великобритания?

По същия начин както и Съветския съюз.

 

26. Има ли някакво доказателство, че Хитлер е заповядал масово изтребление на евреи?

Не.

 

27. Какъв вид газ е бил използван в германските концентрационни лагери?

Циановодород от тип “Циклон Б”, пестицид широко използван в цяла Европа по това време.

 

28. С каква цел е бил произвеждан “Циклон Б”?

Това е пестицид използван за дезинфекцирани на дрехи и за унищожаване на бълхи- преносителите на тифа.

 

29. Този препарат бил ли е подходящ за масови екзекуции?

Не. Ако е планирано да се използва газ за унищожаване на хора има много по-подходящи за подобна цел препарати. “Циклон Б”е бавно действащ химически агент.

 

30. Колко време е необходимо за проветряване на помещение след използване на “Циклон Б”?

Обикновено около 20 часа. Цялата процедура е много сложна и опасна. Задължително е използването на противогази и процедурата може да се извършва само от специално подготвени техници.

 

31. Комендантът на Аушвиц Хьос споменава, че неговите служители са влизали в “газовите камери”за да събират телата едва десет минути след като жертвите са умрели. Как може да се обясни това?

Не може да бъде обяснено защото ако действително е било така, то тях също би ги постигнала съдбата на жертвите на “обгазяването”.

 

32. Хьос споменава в своите самопризнания, че неговите подчинени са пушили цигари докато са изваждали телата от газовите камери, десет минути след обгазяването. “Циклон Б” не е ли силно експлозивен?

Да. Самопризнанията на Хьос са очевидно погрешни.

 

33. Какво точно е била процедурата за унищожение, която както се твърди е била прилагана спрямо евреите?

Историите варират от пускане на газов контейнер в претъпкано с интернирани помещение, до пускане на газ през душове, ”парни камери” или електрически съоръжения за екзекуции. Твърди се, че милиони са били ликвидирани по подобни начини.

 

34. Как е било възможно една програма за масово унищожение да е била държана в тайна от тези, които е планирано да бъдат ликвидирани?

Това не би могло да бъде държано в тайна. В действителност не е имало масови обгазявания. Всички истории за унищожаване първоначално произлизат от военната пропаганда.

 

35. След като евреите, определени за ликвидиране, са били наясно с отредената им съдба, защо толкова дълго не са оказвали никаква съпротива?

Не са се съпротивлявали защото не са вярвали, че има някаква възможност да бъдат убити.

 

36. Приблизително колко евреи са загинали в концентрационните лагери?

Компетентните оценки варират от около 300 000 до 500 000.

 

37. Как точно са загинали?

Предимно поради епидемиите от възвратен тиф, които са се разпространявали в цяла Европа по време на войната, също така от глад и липса на медицински грижи (проблеми, от които е страдало цялото цивилно население)през последните месеци на войната, когато на практика цялата пътнотранспортна система е била бомбардирана от съюзниците.

 

38. Какво представлява тифът?

Тази зараза винаги се разпространява, когато много хора са събрани заедно при недобри хигиенни условия. Пренася се от бълхи, които се размножават в косата и дрехите. В действителност ако в лагерите е бил използван повече “Циклон Б”?, вероятно повече лагеристи биха оцелели.

 

39. Каква е разликата ако са загинали 6 милиона или 300 000 евреи през Втората световна война?

5 700 000 души.

 

40. Някои оцелели от концентрационните лагери твърдят, че са видели как човешки тела са хвърляни в ями и изгаряни. Колко гориво би било необходимо за подобна процедура?

Значително повече от количеството с което германците са разполагали, при положение, че през войната е имало действителен недостиг на гориво.

 

41. Възможно ли е човешки тела да бъдат изгаряни в ями?

Не. Невъзможно е човешки тела да бъдат напълно изгорени по този начин поради недостигът на кислород, които би възникнал.

 

42. Много историци изследващи холокоста твърдят, че в лагерите телата са били кремирани за десет минути. Колко време отнема пълното изгаряне на човешко тяло според специалистите?

Около час и половина, въпреки че по-големите кости изискват по-нататък допълнително обработване.

 

43. Защо германските концентрационни лагери са имали крематориуми?

За да се унищожават ефективно и според хигиенните изисквания труповете на загиналите.

 

44. Като се има предвид капацитетът на всички крематориуми във всички лагери на територия под германско управление, какъв е максималният брой трупове, които биха могли да бъдат кремирани през целия период, когато крематориумите са били в действие?

Около 430 600 тела.

 

45. Възможно ли е един крематориум да работи през 100% от времето, през което е в действие?

Не. Петдесет процента от времето (12 часа на ден) крематориумът не може да работи. Пещите трябва да бъдат основно почиствани много често, когато работят интензивно.

 

46. Колко пепел остава от едно кремирано тяло?

След като и костите са напълно изгорели, около една пълна кутия за обувки.

 

47. След като шест милиона души са били изгорени, какво се е случило с пепелта?

Това предстои да бъде “обяснено”. От шест милиона тела биха останали тонове пепел, въпреки че досега не са намерени никакви големи складове с пепел.

 

48. Въздушните разузнавателни снимки на Аушвиц (направени от съюзниците през периода, когато крематориумите би трябвало да работят с пълен капацитет)свидетелстват ли за някакви признаци на провеждано масово унищожаване?

Не. В действителност тези снимки не показват и следа от огромните количества пушек, които би трябвало да се виждат над лагера; нито има някакви ями, в които както се твърди били изгаряни телата.

 

49. Кои са били основните положения в “Нюрнбергските закони”, приети през 1935 г. в Германия?

Тези закони са забранявали бракове и полови отношения между германски граждани и евреи.

 

50. Имало ли е подобни американски закони преди “Нюрнбергските закони”?

Години преди това в повечето американски щати са действали закони забраняващи бракове между лица от различни раси.

 

51. Какво е гласял докладът на Международния червен кръст относно въпроса с Холокоста?

В официалния доклад от посещението на делегация на Международния червен кръст в Аушвиц през 1944 са посочва, че на интернираните е било позволено да получават пакетите с помощи и че слуховете за газови камери на могат да бъдат потвърдени.

 

52. Каква е била ролята на Ватикана през периода, когато се твърди, че са били унищожени шест милиона евреи?

Ако е имало план за унищожение, то Ватиканът безспорно би бил запознат с това. Но понеже подобен план не е имало Ватиканът не е имал причина да му се противопостави и действително не го е направил.

 

53. Какви доказателства има, че Хитлер е знаел за съществуваща програма за унищожаване на евреите?

Никакви.

 

54. Има ли доказателства германското правителство да е сътрудничело с еврейките лидери?

През 1933 г. германското правителство постига съгласие с еврейските лидери евреите да могат да емигрират от Германия в Палестина, взимайки със себе си големи суми пари.

 

55. Как е умряла Ане Франк?

След нейното интерниране в Аушвиц тя е загинала от тиф в Берген-Белзен само няколко седмици преди края на войната. Не е била обгазена.

 

56. Дневникът на Ане Франк автентичен ли е?

Не. Данните събрани от Д-р Робер Форисон доказват, че известеният дневник е литературна измислица.

 

57. Как ще коментирате известните снимки и кино филми направени в превзетите лагери, показващи купчини мършави трупове?Това фалшификации ли са?

Фотографиите винаги могат да бъдат фалшифицирани, но много по-лесно е просто да се постави лъжливо заглавие на снимката или коментар на филма. Купчините трупове не означават, че тези хора са умрели в “газова камера” или от глад. В действителност това са били жертви на многото епидемии или на липсата на достатъчно храна в края на войната.

 

58. Кой за пръв път употребява термина “геноцид”?

Рафаел Лемкин, полски евреин, в книга публикувана през 1944 г.

 

59. Филми от рода на “Списъкът на Шиндлер” достоверни документални филми ли са?

Не. Подобни филми са художествени драматизации без историческа достоверност. За нещастие много хора ги приемат за точно представяне на проверени исторически факти.

 

60. Колко книги, опровергаващи някои аспекти на стандартната теория за Холокоста, са публикувани досега?

Десетки. Много предстои скоро да бъдат издадени?

 

61. Какво се случи, когато Институтът за преразглеждане на историята (Institute for Historical Review) предложи награда от 50 000 долара за всеки, който може да докаже, че евреи са били унищожавани в газови камери в Аушвиц?

Никакво доказателство, което би получило наградата, не е постъпило. Бившият лагерист от Аушвиц Мел Мермелщайн завел иск срещу Института за 17 милиона долара, защото предложената награда за доказателства е била причина той да загуби съня си и неговият бизнес да пострада, като е настоял, че това е “оскърбително отричане на доказан факт“.

 

62. Какво ще кажете за обвиненията, че тези, които подлагат на съмнение Холокоста, са просто антисемити или привърженици на националсоциализма?

Това са просто клевети, използвани, за да се отклони вниманието от фактите и истинските аргументи. Учените, които доказват неверността на историята с Холокоста, имат най-различни убеждения и различен етническо-религиозен произход (включително евреи). Няма връзка между отричането на Холокоста и антисемитизма например. Все повече еврейски учени открито признават липсата на доказателства за ключови твърдения от историята с Холокоста.

 

63. Какво се случва с учените ревизионисти, които възразяват срещу достоверността на историята с Холокоста?

Те стават обект на клеветнически кампании, губят своите научни титли както и пенсиите си, много често се стига до разрушаване на тяхната собственост и дори до физическо насилие.

 

64. Институтът за преразглеждане на историята (Institute for Historical Review) бил ли е жертва на отмъщение заради своите опити да защитава свободата на изразяване на мнението и на научната свобода?

Институтът е бил три пъти жертва на бомбени атентати и е бил напълно разрушен на 4 юли 1984 г. от палеж. Получавани са много смъртни заплахи по телефона. Медийното отразяване на дейността на Института е изключително враждебно.

 

65. Защо има толкова малко публикации на учени ревизионисти?

Защото поради изцяло политически причини управляващите не желаят никакъв задълбочен анализ и оповестяване на фактите за историята на “Холокоста”.

 

66. Къде може да се получи повече информация за историята на “Холокоста” също и за факти, касаещи други аспекти на историческия ревизионизъм за Втората световна война?

Институтът за преразглеждане на историята (Institute for Historical Review), намиращ се в Лос Анджелис разполага с много книги, записи и други материали, касаещи значими исторически теми.

 

 

Назад